Kulturní akce

Připravujeme na rok 2017:

1. 4.                    Zahájení zámecké sezóny

12. 5 .                 Ples pro rytíře princezny (akce pro děti ve Velkém sále)

27. 5.                  Jóga a meditace v zámku

15. 7.                  Zámecké historické slavnosti

15.- 16. 9.           Dny Evropského dědictví

23. 9.                  Slavnosti medu a jablek

11. 11.                Noční oživené prohlídky zámku

2. 12.                  Vánoční dílny v Hodovní síni

5. 12.                  Výprava za Mikulášem a čerty

16. 12.                Adventní koncert Lenky Filipové ve Velké sále

O všech akcích budeme průběžně informovat.