Turistické cíle

Zámecký park v Boru

Zámecký park v Boru se rozkládá na ploše necelých 18,9 ha na jižním okraji města v prostoru za zámkem. Park vznikl jako zámecký někdy kolem druhé poloviny 18. století. Jde o přírodně krajinářský park s romantickými prvky, které se v této době začaly uplatňovat. Bezpečně víme z písemných zmínek, že koncem minulého století byl již park vytvořen v plném rozsahu a stromový porost byl již dospělý. Po druhé světové válce začal park fungovat jako veřejná městská zeleň. Nedostatečná údržba v poválečných letech se projevila značným zpustnutím některých částí porostu.

Borský park je významnou částí města. Řadí se k největším parkům okresu Tachov a společně se zámeckým areálem je nemovitou kulturní památkou a patří mezi významné historické parky v Západních Čechách. Je také nedílnou součástí zámeckého areálu.

 

Kostel sv. Mikuláše

Dominantou borského náměstí je barokní kostel, který byl založen společně s městem a prvně je připomínám v roce 1282. V roce 1526 byl rozšířen o mohutnou hranolovou věž, která jako jediná přežila likvidaci staré kostelní stavby v období před rokem 1737. Na místě starého kostela byl v letech 1737 – 1746 vystavěn nový chrám značné umělecké hodnoty. Prostorný interiér lodi je vymalován V. S. Schmidtem z Plané na náměty legend patrona chrámu sv. Mikuláše a hlavní oltář vyhotovil rodák z nedaleké Stráže Johann Christoph Artschlag.

Průčelí zdobí sochy sv. Václava, sv. Floriána a sv. Mikuláše, umístěné ve výklencích fasády. K barokní svatyni přiléhá mohutná pozdně gotická věž, v jejímž nitru jsou vytesány tajemné kamenické značky.

K rozsáhlé opravě kostela (fasády, okna, překrytí střechy plechem) dochází již v roce 1967.  Borský farář P. Born opravuje v té době i další okolní kostely. Na borský kostel získává prostředky z veřejné sbírky, zbývající polovinu nákladů hradí stát. Velké opravy kostela byly zahájeny roku 1990, při nichž získala věž novou báň krytou měděným plechem. Opraveny byly rovněž fasády a fresky v interiéru kostela.

Zámek Bor

Kontaktujte nás

Zámek Bor, Plzeňská 259, 348 02 Bor

zamek@mubor.cz

+420 607 038 246

+420 374 789 198

Sdílejte s námi

partneři

eu