Prohlídková trasa a další služby pro návštěvníky

1. Zámek a věž

Prohlídková trasa pro návštěvníky začíná v zámecké pokladně v přízemí. Návštěvníci během prohlídky navštíví hradní kapli sv. Vavřince, Švamberský sál se sklípkovou klenbou, ve kterém se nachází ukázky replik dobových zbraní a zbroje, dobového oblečení z období gotiky, keramiky, skla a také cínového nádobí.  Další část prohlídky je situována do 1. patra zámeckého křídla. Prochází se velkým schodištěm do předsálí, zámeckých salónků a velkého zámeckého klasicistního sálu. Ze sálu se jde přes kůr kaple sv. Vavřince do věžního křídla, kde se nachází obrazová galerie čtyř posledních generací rodu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, salónek grafik a následuje výstup na věž. Ochoz, který je ve výšce 30 metrů, slouží jako rozhledna a nabízí krásný výhled do krajiny. Výstup na věž je pozvolný po 117 schodech.

Délka prohlídky: 50 minut

2. Zámek, věž a Loreta

Prohlídková trasa pro návštěvníky začíná v zámecké pokladně v přízemí. Návštěvníci během prohlídky navštíví hradní kapli sv. Vavřince, Švamberský sál se sklípkovou klenbou, ve kterém se nachází ukázky replik dobových zbraní a zbroje, dobového oblečení z období gotiky, keramiky, skla a také cínového nádobí.  Další část prohlídky je situována do 1. patra zámeckého křídla. Prochází se velkým schodištěm do předsálí, zámeckých salónků a velkého zámeckého klasicistního sálu. Ze sálu se jde přes kůr kaple sv. Vavřince do věžního křídla, kde se nachází obrazová galerie čtyř posledních generací rodu Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, salónek grafik a následuje výstup na věž. Ochoz, který je ve výšce 30 metrů, slouží jako rozhledna a nabízí krásný výhled do krajiny. Výstup na věž je pozvolný po 117 schodech. Po prohlídce věže se přejde do Lorety naproti zámku. V Loretě mohou návštěvníci zhlédnout zrestaurované ambity doplněné stropními malbami z 18. století, znázorňující motivy mariánské legendy, výjevů ze života světců, evangelistů, proroků a českých patronů, na zdech se nachází Pašijový příběh Ježíše a jeho učedníků. V nárožích jsou umístěny dvě barokní mariánské kaple – Panny Marie Klatovské a Panny Marie Čenstochovské. Součástí prohlídky Lorety je také vstup do Svaté chýše, odpovídající legendárnímu příbytku Panny Marie, kde je umístěna socha černé Madony.

Délka prohlídky: 80 minut

3. Zámecká věž

Ochoz, který je ve výšce 30 metrů, slouží jako rozhledna a nabízí krásný výhled do krajiny. Výstup na věž je pozvolný po 117 schodech.

Prohlídka je časově individuální a prochází se samostatně po domluvě v zámecké pokladně.

Délka prohlídky: 15 minut

Další služby pro návštěvníky

-        rezervace prohlídek - zajišťuje správa objektu

-        prodej suvenýrů

-        možnost pořádání koncertů, kulturních programů a výstav

-        možnost svatebních obřadů v obřadní síni nebo v kapli

-        pronájem Hodovního síně s 50 místy, včetně zázemí

Expozice

INTERIÉRY VĚŽNÍHO ZÁMECKÉHO KŘÍDLA S OBRAZÁRNOU

-        původní zámecký mobiliář 

-        obrazy rodu Löwenstein - Wertheim

-        dobové fotografie zámku a města

-        fotografie historických památek a přírodních zajímavostí v okolí Boru

INTERIÉRY VĚŽE

-        fotografie města, jeho okolí a přilehlých obcí, mapa oblasti

-        plán a fotografie zámeckého parku

INTERIÉRY HRADU

-        zbrojnošská síň s replikami zbraní, zbroje, keramiky a skla, cínové nádobí, archeologické nálezy, repliky keramického a skleněného nádobí, ukázka středověkého sedacího nábytku, ukázka dobových kostýmů

-        středověká kaple

-        původní nádvoří s hradní studnou

ZÁMECKÉ SALONKY A SÁL

-        život šlechty v 18. a 19. století

-        předsálí při vstupu do salonků: gotická záclonová okna a renesanční mobiliář

-        prohlídka zrekonstruovaného klasicistního sálu

int(1)

Aktuálně